Přejít k obsahu


Bezradnost metodologie kosmologie?

Citace:
HAVLÍK, V. Bezradnost metodologie kosmologie?. Filosofický časopis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 247-265. ISSN: 0015-1831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology of cosmology's quandary?
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v .v. i.
Autoři: PhDr. Vladimír Havlík CSc.
Abstrakt CZ: Abstrakt: Stať se zabývá možností testování moderních metodologií vědy na konkrétní problémové situaci v kosmologii. Navrhuji zde sledovat odpovědi u zvolených kompetitivních metodologií (Kuhn, Lakatos) na dvě otázky: 1) nakolik jsou moderní metodologie schopné vyrovnat se deskriptivně s problémovou situací vědy?; a 2) nakolik jsou moderní metodologie schopné vyrovnat se normativně s problémovou situací vědy? V obou případech se zdá, že testované metodologie prokazují jistou bezradnost, pokud se snaží podat odpovědi. V závěru stati se snažím ukázat, že jistá forma této bezradnosti je neeliminovatelná, nicméně neznamená to, že by metodologie měla rezignovat na svou fundamentální roli, tj. na roli heuristiky při dosahování vědění.
Abstrakt EN: Paper deals with the testing capabilities of modern methodology of science on the specific problem situation in cosmology. I propose to monitor responses in selected competitive methodologies (Kuhn, Lakatos) on two questions: 1) How much are modern methodologies able to cope with the problematic situations as a descriptive task? and 2) the extent to which modern methodologies are able to cope with the problematic situations as a prescriptive task? In both cases, it appears that the tested methodologies demonstrate certain quandary when trying to submit answers. The conclusion of the article is trying to show that a certain form of this quandary is non-eliminated, however, it does not mean that the methodology should resign from its fundamental role, ie. the role of heuristics in the achieving knowledge.
Klíčová slova

Zpět

Patička