Přejít k obsahu


Projekční výpočty týkající se technologie halové laboratoře

Citace:
CIBULKA, J. Projekční výpočty týkající se technologie halové laboratoře. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design Calculations Applicable to the Testing Laboratory Technology
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Cibulka Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva detailně popisuje projekční výpočty týkající se zkušebních zdrojů, jež simulují stejnosměrnou trolej a střídavou napájecí síť. Zkušební zdroje jsou zapojeny v konfiguraci napěťový střídač, LC filtr a transformátor, který je u stejnosměrného vývodu připojen k diodovému usměrňovači v můstkovém zapojení. Při výpočtech je stanovován převod transformátoru, vstupní napětí transformátoru a příslušný proud měniče tak, aby byly na svorkách zdroje dodrženy s ohledem na úbytky na LC filtru a rozptylových indukčnostech transformátoru garantované parametry.
Abstrakt EN: The report details the design calculations of testing electric power units, which simulate either the DC catenary or AC power grid. The testing power sources are based on the voltage source inverter, LC filter and step up transformer that is, in case of the DC terminal, connected to the free phase diode bridge rectifier. During the calculation, the transformer winding ratio, transformer primary voltage and nominal inverter current are determined in a way that ensures the guaranteed terminal parameters of power unit outlets. It means that the voltage drop on LC filter and leakage inductance of the transformer must be in this case taken into consideration.
Klíčová slova

Zpět

Patička