Přejít k obsahu


Posouzení nejužívanějších učebnic chemie z hlediska chemické technologie

Citace:
VOJTAJOVÁ, M., KLEČKA, M. Posouzení nejužívanějších učebnic chemie z hlediska chemické technologie. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/ Přírodovědné a technologické vzděláván pro XXI. století : sborník příspěvků XXIII. Mezinárodní konference o výuce chemie a IX. Regionálního IOSTE symposia pro Střední a Východní Evropu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 195-202. ISBN: 978-80-7435-417-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Evaluation of the Most Used Chemistry Textbooks from the Point of View of hemical Technology
Rok vydání: 2014
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Mgr. Markéta Vojtajová , Mgr. Milan Klečka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá analýzou nejpoužívanějších učebnic chemie na základních a středních školách v České republice z heldiska chemické technologie. Jsou zde hodnoceny jak rozsah, tak i kvalita vybraných témat. Daná témata byla vyselektována v rámci jednotlivých oborů chemické technologie.
Abstrakt EN: This article is concerned with the analysis of the most used chemistry textbooks at elementary and high schools in the Czech Republic from the point of view of chemical technology. There is an evaluation of the extent and quality of chosen topics. These actual topics were selected within the particular fields of chemical technology.
Klíčová slova

Zpět

Patička