Přejít k obsahu


Práce s malými kvanty plynů ve výzkumné činnosti studentů

Citace:
RICHTR, V., SVOBODOVÁ, M., ŠTROFOVÁ, J. Práce s malými kvanty plynů ve výzkumné činnosti studentů. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/ Přírodovědné a technologické vzděláván pro XXI. století : sborník příspěvků XXIII. Mezinárodní konference o výuce chemie a IX. Regionálního IOSTE symposia pro Střední a Východní Evropu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 464-472. ISBN: 978-80-7435-417-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Operation with Small Quantities of Gases at Student Research Activities
Rok vydání: 2014
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Doc. Mgr. Václav Richtr CSc. , Bc. Markéta Svobodová , Mgr. Jitka Štrofová Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce je zaměřena na získávání, přechovávání a dávkování menších kvant plynů pro vědecké i výukové účely. Zvláštní pozornost je věnována práci s kyslíkem.
Abstrakt EN: The article deals with obtaining, preservation and dosage of smaller quantities of gases both for scientific and teaching purposes. Particular attention is payed to the operations with oxygen.
Klíčová slova

Zpět

Patička