Přejít k obsahu


VRCHNÍ SOUD V PRAZE: K zákazu reformationis in peius

Citace:
FASTNER, J. VRCHNÍ SOUD V PRAZE: K zákazu reformationis in peius. Trestněprávní revue, 2014, roč. 13, č. 3, s. 79-80. ISSN: 1213-5313
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: High Court in Prague: To the ban of reformationis in peius
Rok vydání: 2014
Autoři: JUDr. Jindřich Fastner
Abstrakt CZ: Článek se zabývá jednou z klasických zásad opravného řízení v trestních věcech, z níž vyplývá, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obžalovaného za situace, kdy rozsudek soudu prvního stupně byl zrušen pouze v důsledku odvolání, jež nebylo podáno v neprospěch obžalovaného.
Abstrakt EN: The article deals with one of the classic principles of the correction procedure in criminal matters, which suggests that the decision can not be changed to the disadvantage of the accused in situations where the judgment of the Court of First Instance was abolished only as a result of the appeal, which was not filed to the detriment of the accused.
Klíčová slova

Zpět

Patička