Přejít k obsahu


VRCHNÍ SOUD V PRAZE: K posouzení, zda odvolání státního zástupce bylo podáno ve prospěch obžalovaného. Ke zrušení rozsudku soudu prvního stupně odvolacím soudem pro nepřiměřenost uloženého trestu

Citace:
FASTNER, J. VRCHNÍ SOUD V PRAZE: K posouzení, zda odvolání státního zástupce bylo podáno ve prospěch obžalovaného. Ke zrušení rozsudku soudu prvního stupně odvolacím soudem pro nepřiměřenost uloženého trestu. Trestněprávní revue, 2014, roč. 13, č. 11-12, s. 277-278. ISSN: 1213-5313
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: High Court in Prague: To assess whether the appeal of prosecutor was passed in favor of the defendant. To the annulment of judgment of the Court of First Instance by a Court of Appeal because of the inadequacy of the imposed sentence
Rok vydání: 2014
Autoři: JUDr. Jindřich Fastner
Abstrakt CZ: Článek se zabývá rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, který řešil problematiku odvolání podaného státním zástupcem, kdy je důležité posoudit, zda jde o odvolání podané ve prospěch nebo v neprospěch obžalovaného. Dále pak článek řeší otázky související s rušením rozsudků soudů prvního stupně z důvodu uložení nepřiměřeného trestu.
Abstrakt EN: The article deals with the decision of the High Court in Prague, which addressed the issue of an appeal lodged by the public prosecutor. It si important to assess whether the appeal filed in favor of or against the accused. Furthermore, the article addresses questions related to interference CFI judgment because of the imposition of a disproportionate sentence.
Klíčová slova

Zpět

Patička