Přejít k obsahu


Vrchní soud v Praze: K časové a místní určenosti pokusu trestného činu. K ukládání trestu spolupracujícímu obviněnému

Citace:
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K časové a místní určenosti pokusu trestného činu. K ukládání trestu spolupracujícímu obviněnému. Trestněprávní revue, 2014, roč. 13, č. 9, s. 219-222. ISSN: 1213-5313
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: High Court in Prague: The time and place of determination attempted crime. The sentencing the cooperating defendant
Rok vydání: 2014
Autoři: JUDr. Jindřich Fastner
Abstrakt CZ: Článek se zabývá definičními znaky pokusu, a to v souvislosti s rozborem jednoho rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. V též souvislosti pak řeší otázku trestání spolupracujícího obviněného, který svou výpovědí významnou měrou přispěl k objasnění zvlášť závažného zločinu spáchaného členy organizované skupiny.
Abstrakt EN: The article deals with defining elements of the experiment, in connection with the analysis of one of the decisions of the High Court in Prague. In the same context it also addresses the issue of punishment of cooperating defendant, whose testimony contributed significantly to the clarification of a particularly serious crime committed by members of a organized group.
Klíčová slova

Zpět

Patička