Přejít k obsahu


Projektové vyučování jako součást osobnostního a sociálního rozvoje

Citace:
SVOBODA, M. Projektové vyučování jako součást osobnostního a sociálního rozvoje. ACORát, 2014, roč. 3, č. 1, s. 59-65. ISSN: 1803-0823
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Project teaching as part of personal and social development
Rok vydání: 2014
Autoři: PhDr. Mgr. Michal Svoboda Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaměřuje na problematiku projektového vyučování jako na jednu z možností osobnostního a sociálního rozvoje účastníků vzdělávání. Na projektové vyučování je v příspěvku nahlíženo jako na komplexní výukovou metodu. Příspěvek má metodický charakter. Jsou v něm uvedeny definice, znaky a metodické postupy realizace projektového vyučování. V textu jsou nastíněny příklady projektového vyučování využitelných v různých edukačních programech.
Abstrakt EN: This paper focuses on the issue of project teaching as one of the options personal and social development of the learners. On project-based learning is seen as a contribution to a comprehensive educational method. Post a technical nature. They are listed therein definitions, characteristics and methodology of implementation of project teaching. The text outlines examples of project lessons utilized in various educational programs.
Klíčová slova

Zpět

Patička