Přejít k obsahu


Princip a využití Ramanovy spektroskopie

Citace:
MARTINEC, M., RICHTR, V. Princip a využití Ramanovy spektroskopie. Biologie. Chemie. Zeměpis, 2014, roč. 23, č. 3, s. 124-128. ISSN: 1210-3349
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Principles and Application of Raman Spectroscopy
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: SPN - pedagogické nakladatelství
Autoři: Ing. Marek Martinec , Doc. Mgr. Václav Richtr CSc.
Abstrakt CZ: Článek seznamuje se základními principy a historií Ramanovy spektroskopie. Představuje také možnosti praktického využití těchto metod a přenosných zařízení.
Abstrakt EN: This article presents the basic principles and history of Raman spectroscopy. Also presented are the possibilities of practical use of this method and portable devices.
Klíčová slova

Zpět

Patička