Přejít k obsahu


Využití regionálních příležitostí ve výuce chemie

Citace:
ŠEDIVEC, V., RICHTR, V. Využití regionálních příležitostí ve výuce chemie. Biologie. Chemie. Zeměpis, 2014, roč. 23, č. 3, s. 121-124. ISSN: 1210-3349
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Exploitation of Specific Regional Opportunities in Chemistry Teaching
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: SPN - pedagogické nakladatelství
Autoři: Mgr. Vratislav Šedivec , Doc. Mgr. Václav Richtr CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá specifickými jevy v plzeňském regionu a jejich využitím ve výuce chemie. Uvedené příklady se týkají rozborů vody, historické výroby kyseliny sírové a kvasnými technologiemi.
Abstrakt EN: Exploitation of specific regional opportunities in Plzeň region for chemistry teaching in discussed. Presented examples are: water analyses, historical production of sulfuric acid by thermic method and brewing technologies.
Klíčová slova

Zpět

Patička