Přejít k obsahu


O čem vypovídají české předložky?

Citace:
HRDLIČKA, M. O čem vypovídají české předložky?. Český jazyk a literatura, 2014, roč. 65, č. 1, s. 14-20. ISSN: 0009-0786
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: What Do Czech Prepositions Tell Us?
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. PhDr. Milan Hrdlička CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek poukazuje na důležité aspekty užívání českých předložek, kterým je v české odborné literatuře neprávem věnována malá pozornost. Zdůrazňuje se význam předložek v textu, rozmanité faktory jejich výběru a obecné tendence a faktory jejich řečového uplatnění.
Abstrakt EN: The article looks at an important aspects of the use of Czech prepositions, which are unfairly overlooked in Czech linguistic litterature. It points out the significance of prepositions in texts, selected factors of their choise and the general processes and tendencies of prepositions' use.
Klíčová slova

Zpět

Patička