Přejít k obsahu


Vývoj metod pro aerodynamický návrh leteckých vrtulí

Citace:
KLESA, J. Vývoj metod pro aerodynamický návrh leteckých vrtulí. In Seminář výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 22-29. ISBN: 978-80-261-0445-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Historical Developement of Methods for Aerodynamic Design of Propellers
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Klesa Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Aerodynamický návrh leteckých vrtulí je zásadní pro dosažení co nejvyšší účinnosti. V tomto článku je popsán vývoj metod pro výpočet optimálního rozložení cirkulace od počátku letectví do současnosti. Tyto metody jsou dodnes často používané a i přes širokou aplikaci CFD mají své nezastupitelné místo v počáteční fázi vývoje nových leteckých vrtulí.
Abstrakt EN: Aerodynamic design of propellers for aircraft is crucial for reaching the highest possible efficiency. This paper describes development of the methods for the computation of the optimal circulation distribution on the propeller. These methods are often used and play crutial role in the preliminary design of propellers despite increasing popularity of CFD-based methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička