Přejít k obsahu


On modelling of non-Newtonian free surface flows using the lattice Boltzmann method

Citace:
BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. On modelling of non-Newtonian free surface flows using the lattice Boltzmann method. In Modelling 2014. 2014.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On modelling of non-Newtonian free surface flows using the lattice Boltzmann method
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Ondřej Bublík , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Alena Jonášová ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá numerickou simulací nenewtonovského proudění tekutiny s volnou hladinou pomocí lattice Boltzmannovy metody. Tato metoda vychází z mezoskopického popisu kontinua na rozdíl od klasických metod vycházejících z makroskopického popisu. Díky tomu je metoda jednodušší a méně výpočetně náročnější než metoda konečných prvků nebo metoda konečných objemů. Volná hladina je modelována pomocí algoritmu publikovaného v disertační práci Thürey, 2007. Pro modelování nenewtonovských efektů je zvolený power-law model viskozity. Vytvořený algoritmus byl požit pro numerickou simulaci licího procesu v testovací "Z" geometrii pro nenewtonovskou tekutinu (polyuretan).
Abstrakt EN: This work is focused on the numerical simulation of non-Newtonian free surface fluid flow using the lattice Boltzmann method, which has become very popular during the last decade. The method is based on the mesoscopic fluid description unlike the classical methods that utilise the macroscopic description. Because of this approach, the lattice Boltzmann method is simpler and less computationally demanding than the finite element and finite volume methods. To capture the free surface of the fluid in this study, we adopt the algorithm based on the volume of fluid method established by Thürey (Thürey, Ph.D. thesis, 2007). For the simulation of non-Newtonian effects, the power-law viscosity model is used. The developed computational algorithm is used for the simulation of the moulding process in the "Z" test geometry by considering a non-Newtonian fluid (polyurethane).
Klíčová slova

Zpět

Patička