Přejít k obsahu


Numerical simulation of non-Newtonian free surface flows in moulding process using the lattice Boltzmann method

Citace:
BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Numerical simulation of non-Newtonian free surface flows in moulding process using the lattice Boltzmann method. In EFMC10 - European Fluid Mechanics Conference 10. 2014. s. 1-1.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical simulation of non-Newtonian free surface flows in moulding process using the lattice Boltzmann method
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Ondřej Bublík , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Alena Jonášová ,
Abstrakt CZ: Práce se zabývá modelováním proudění nenewtonovské tekutiny s volným povrchem pomocí lattice Boltzmannovy metody. Pro simulaci volného povrchu byl použit algoritmus zavedený Thüreyem (2007). Nenewtonovské efekty jsou modelované pomocí power-law modelu. Vyvinutý algoritmus byl aplikován na numerickou simulaci licího procesu v 3D formě.
Abstrakt EN: This work is focused on numerical simulation of non-Newtonian free surface fluid flows using the lattice Boltzmann method. To capture the free surface of the fluid in this study, we adopt the algorithm based on the volume of fluid (VOF) method established by Thürey (2007). For the simulation of non-Newtonian effects, the power-law viscosity model is introduced as well. The developed algorithm is applied to the simulation of moulding process with a non-Newtonian fluid (polyurethane). The developed algorithm is also applied to the numerical simulation of polyurethane moulding in a 3D form geometry.
Klíčová slova

Zpět

Patička