Přejít k obsahu


Technologie frézování tvarového dílce z elektrodové mědi II

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., KUTLWAŠER, J., MATĚJKA, J. Technologie frézování tvarového dílce z elektrodové mědi II. 2014.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology of milling a shaped part from electrode copper II
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Kutlwašer , Ing. Jan Matějka
Abstrakt CZ: Technologie řeší obrobení dílce z vysoce vodivé elektrodové mědi. Při prvním upnutí je vyhrubován základní „V“ tvar a dokončena první strana na čisto. Při otáčení je již díl upnut za nově vzniklou technologickou základnu. Druhé upnutí klade vysoké nároky na volbu řezných a záběrových podmínek. Jejich nastavení musí zajistit stabilitu řezného procesu u tenkostěnného dílu a zároveň zaručit hospodárný úběr materiálu.
Abstrakt EN: The technology solves the machining a shaped part, that is made from high conductive electrode copper. The base V-shape is roughed and the first side is finished at first clamping of the workpiece. For re-clamping is the workpiece clamped thanks to newly created technological base. The second clamping puts high demands on choice of cutting conditions. Cutting conditions must secure stable cutting process (the part is thick-walled) and efficient material removing rate.
Klíčová slova

Zpět

Patička