Přejít k obsahu


Technologie obrobení přídržných rozpínacích čelistí z nástrojové oceli

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., KUTLWAŠER, J., MATĚJKA, J. Technologie obrobení přídržných rozpínacích čelistí z nástrojové oceli. 2014.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology of machining the holding collapsing jaws made from tool steel
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Kutlwašer , Ing. Jan Matějka
Abstrakt CZ: Navržená technologie řeší obrobení dílce z nástrojové oceli typu POLDI STABIL. Hlavním úkolem je obrobení celého dílce na jedno upnutí pro zvýšení přesnosti výsledného tvaru. Z tohoto důvodu byla navržena výceosá, resp. indexovaná technologie obrobení. Díky tomuto typu technologie může být vynecháno doobrobení dílce po tepelném zpracování a tím i výrazně snížit výrobní náklady i přes vyšší náklady víceosého obrábění oproti standardnímu tří-osému obrábění.
Abstrakt EN: The technology solves the machining of part, which is made from tool steel (type POLDI STABIL). The main task is to machine whole part at one clamping, which increases the precision of resultant shape. From this reason was multi-axis machining, respectively indexed machining, chosen. Thanks to this type of machining technology the machined part does not need to be finished after heat treatment which reduces production costs even through the higher costs of multi-axis machining in comparison to standard three-axis machining.
Klíčová slova

Zpět

Patička