Přejít k obsahu


Frézování tvarově složitých ploch v technickém plastu POM

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., KUTLWAŠER, J., MATĚJKA, J. Frézování tvarově složitých ploch v technickém plastu POM. 2014.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Milling of complex-shaped surfaces in technical plastics POM
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Kutlwašer , Ing. Jan Matějka
Abstrakt CZ: Frézovací technologie je sestavena jako vysoce posuvová. Omezujícím limitem je vnášené teplo do základního materiálu. Při přílišném zahřátí hrozí plastická deformace až možnost spálení materiálu. Jako další podmínka je obrábění bez použití procesní kapaliny, neboť při jejím použití dochází k rychlému zanášení filtračního systému. Tato podmínka tedy rovněž do značné míry omezuje progresivitu řezných podmínek.
Abstrakt EN: The milling technology is designed as high feed one. The limiting factor is the heat transferred into workpiece material. The plastic deformation and burns could appear at overheating. Next requirement of machining is no process fluid usage because of filtration system fouling. This requirement also limits the progressivity of cutting conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička