Přejít k obsahu


Technologie výroby tenké hluboké drážky v rotačním dílu z elektrodové mědi CuCrZr

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., KUTLWAŠER, J., MATĚJKA, J. Technologie výroby tenké hluboké drážky v rotačním dílu z elektrodové mědi CuCrZr. 2014.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology of production the thin deep groove in rotational part made from electrode copper CuCrZr
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Kutlwašer , Ing. Jan Matějka
Abstrakt CZ: Hlavním úkolem technologie je provézt obrobení drážky s poměrem šířky ku hloubce větším než 3. Podstatou technologie je volba vhodných řezných podmínek a to včetně volby geometrie zapichovací destičky. Při použití standardních destiček dochází k nehodnému tváření třísky, které vede k jejímu nadměrnému zpevňování. Následkem toho dochází ke kontaktu boku drážky a třísky, což má za následek znehodnocení povrchu drážky, změnu její rozměrové přesnosti a v neposlední řadě i případnou destrukci nástroje při napěchování třísky v drážce. Jako zásadní se rovněž ukazuje volba vhodné koncentrace procesní kapaliny a množství přiváděné do řezu. Požadavkem na technologii je aby byla sestavena v prostředí dílenského programování HIDENHAIN Manual Plus.
Abstrakt EN: The main task of this technology is to machine a groove, which is three times deeper than wide. The base of the technology is the choice of suitable cutting conditions and choice of geometry of cutting insert for plunge turning. The usage of standard cutting inserts is there not suitable chip forming, which leads to excessive hardening that consequences contact between chip and groove walls. Groove walls are damaged, the dimensions are less precise and at least the cutting insert could be broken by tamping of chip in the groove. The choice of process fluid concentration and its volume leaded into the cut is also very crucial. The demand on the technology is to be programmed in HIDENHAIN Manual Plus workshop programming environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička