Přejít k obsahu


Simulace tvorby helického paprsku pro trysky s kuličkami K8 - Studie modifikace geometrie šroubovice

Citace:
KŮS, M., KŇOUREK, J. Simulace tvorby helického paprsku pro trysky s kuličkami K8 - Studie modifikace geometrie šroubovice. 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Michal Kůs Ph.D. , Ing. Jindřich Kňourek Ph.D.
Abstrakt CZ: Zpráva představuje záměry části projektu FR-TI4/701 v oblasti počítačové simulace proudění tryskou. Je uveden rozbor modifikací základního tvaru šroubovice. Nejprve je uveden rozbor geometrického uspořádání výpočtového modelu a jeho následných variant. Následně jsou uvedeny výsledky simulace v podobě zobrazených proudnic, tlakových ztrát, objemového průtoku a výstupního úhlu proudu z trysky.
Klíčová slova

Zpět

Patička