Přejít k obsahu


Valdštejn a třicetiletá válka v německo-jazyčné historiografii počátku nového tisíciletí

Citace:
KILIÁN, J. Valdštejn a třicetiletá válka v německo-jazyčné historiografii počátku nového tisíciletí. In Valdštejn : životopis mocnáře. České Budějovice : Veduta, 2014, s. 189-197. ISBN: 978-80-86829-89-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Wallenstein and the Thirty Years' War in the German-language Historiography at the Beginning of the New Millennium
Rok vydání: 2014
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Veduta
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá komparací nejnovějšího jazykově německé bádání o Albrechtovi z Valdštejna a o třicetileté válce obecně. Rovněž v německé historiografii je mimořádně patrný zájem o osudy velkých mužů, nechybějí však ani velmi zdařilé pokusy o průniky do života prostého obyvatelstva, zvláště toho městského. Valdštejn, bitvy, komplexní zpracování války i autentické svědecké výpovědi pak nacházejí své čtenářstvo neustále.
Abstrakt EN: This chapter focuses on the comparison of the latest German research on Albrecht von Wallenstein and the Thirty Years' War in general. German historiography is also particularly interested in the fortunes of great men; however, it is not short of very successful attempts to intrude the lives of the common people, especially the civic ones. Wallenstein, battles, complex processing of wars, and even authentic testimonies can always find their readership.
Klíčová slova

Zpět

Patička