Přejít k obsahu


Role plukovníka Jana Becka ve valdštejnské kauze

Citace:
KILIÁN, J. Role plukovníka Jana Becka ve valdštejnské kauze. Z Českého ráje a Podkrkonoší, 2014, roč. 27, č. 1, s. 267-278. ISSN: 1211-975X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Role of Colonel John Beck in the Case of Wallenstein
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Do posledního dění kolem frýdlantského vévody a císařského generalissima Albrechta z Valdštejna se zapojilo velké množství mužů, monarchů, vojáků i diplomatů. Patřil k nim také bývalý lucemburský jízdní posel Jan Beck (1588–1648), teprve od roku 1632 právě díky Valdštejnovi plukovník. Při plzeňských schůzkách na počátku roku 1634 se od něj však odvrátil. Beckovi pak jeho věrnost císaři vynesla povýšení do hodnosti generála, baronský stav a část někdejšího Valdštejnova panství, statek Vidim. Mohla navíc stát i za urychlenou kariérou obyčejného plukovníka z nižšího společenského stavu, dosahující posléze funkce lucemburského guvernéra, šarže polního maršála a majitele rozsáhlých panství v lucemburském vévodství.
Abstrakt EN: The last events around the Duke of Friedland and imperial generalissimo Albrecht von Wallenstein involved a large number of men, monarchs, soldiers and diplomats. Among them was also a former Luxembourg cavalry messenger John Beck (1588-1648), who, thanks to Wallenstein, became a colonel only in 1632. However, he turned away from him during Pilsen meetingsat the beginning of 1634. Beck's loyalty to the emperor earned him a promotion up to the rank of a general, the barony title and part of the former Wallenstein's estate –the Vidim property. In addition, it could perhaps stand for an expedited career of the ordinary colonel of a lower social status, who eventually reached the Luxembourg Governor's office, the rank of the Field Marshal, and became the owner of vast estates in the Duchy of Luxembourg.
Klíčová slova

Zpět

Patička