Přejít k obsahu


Žoldnier verzus mešťan. Spolužitie s vojakmi v českých mestách za tridsaťročnej vojny

Citace:
KILIÁN, J. Žoldnier verzus mešťan. Spolužitie s vojakmi v českých mestách za tridsaťročnej vojny. Historická revue, 2014, roč. 25, č. 2, s. 60-65. ISSN: 1335-6550
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: sla
Anglický název: Mercenary versus Citizen. Coexistence with Soldiers in the Czech Towns during the Thirty Years' War
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá vztahem mezi vojáky a civilním městským obyvatelstvem, který byl za třicetileté války velmi napjatý, byť nikoli zcela černobílý. Na druhou stranu jistě u měšťanů převážily negativní pohledy, které u nich měly zůstat konstantou až nejméně hluboko do 18. století, kdy začala vznikat kasárna a jedna z hlavních potíží vzájemného potýkání mezi oběma společenskými složkami byla odstraněna.
Abstrakt EN: The study deals with the relationship between the military and civilian urban population, which was very tense during the Thirty Years' War, though not entirely black and white. On the other hand, townspeople certainly outweighed the negative views that would remain constant at least until the deep 18th century when barracks began to emerge and one of the main difficulties of the mutual struggle between the two social sides was removed.
Klíčová slova

Zpět

Patička