Přejít k obsahu


Braunau in Böhmen – ein kirchlicher oder ein machtpolitischer Konflikt?

Citace:
KILIÁN, J. Braunau in Böhmen – ein kirchlicher oder ein machtpolitischer Konflikt?. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 2014, roč. 69, č. 2, s. 41-58. ISSN: 0037-7511
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Broumov –Religious or Power-political Conflict?
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá sporem mezi broumovským klášterem a městem Broumovem na počátku 17. století, v jehož pozadí stály opatovy rekatolizační snahy a chybný výklad Rudolfova majestátu z roku 1609 na náboženskou svobodu. Broumovští si neoprávněně zřídili vlastní evangelický kostel i školu a dokázali si také obojí ubránit až do bělohorských událostí. Broumovský kostel se přitom katolíkům nepodařilo před vypuknutím třicetileté války uzavřít, jak se dosud běžně tvrdilo a tvrdí.
Abstrakt EN: The article deals with disputes between Broumov monastery and city of Broumov at the beginning of the 17th century, behind which were: abbot's recatholicization efforts and Rudolph's misinterpreted Letter of Majesty from 1609 on Freedom of Religion. The citizens of Broumov illicitly set up their own evangelical church and school and also managed to defend them up to the events connected to the Battle of White Mountain. The Catholics failed to close the Broumov church before the outbreak of the Thirty Years' War, as it has been commonly stated and heretofore claimed.
Klíčová slova

Zpět

Patička