Přejít k obsahu


Hallwichs Jugend und frühes Schaffen

Citace:
KILIÁN, J. Hallwichs Jugend und frühes Schaffen. In Hermann Hallwich (1838 - 1913) : Historiker und Sammler, Funktionär und Politiker. Innsbruck : Innsbruck University Press, 2014, s. 11-31. ISBN: 978-3-902936-49-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Hallwich's Youth and Early Works
Rok vydání: 2014
Místo konání: Innsbruck
Název zdroje: Innsbruck University Press
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá zhruba prvním třicetiletím života a tvorby významného sudetoněmeckého historika a politika Hermanna Hallwicha (1838-1913). Pocházel z Teplic, absolvoval gymnázium v Chomutově a poté historii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Do rodného kraje se již nevrátil, přesto mu věnoval několik zásadních děl, včetně své prvotiny o historii města Krupky. Posléze sepsal též rozsáhlé dějiny města Teplic.
Abstrakt EN: The article deals with the initial thirty years of the life and work of a significant Sudeten German historian and politician Hermann Hallwich (1838-1913). He came from Teplice, graduated from grammar school in Chomutov, and subsequently from history at the Faculty of Arts of Charles University in Prague. Although he didn't return to his homeland, he dedicated several major works to it, including his first work on the history of the town of Krupka. Later he also wrote about the extensive history of the town of Teplice.
Klíčová slova

Zpět

Patička