Přejít k obsahu


Michel Stüelers Gedenkbuch (1629–1649) : Alltagsleben in Böhmen zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges

Citace:
KILIÁN, J. Michel Stüelers Gedenkbuch (1629–1649) : Alltagsleben in Böhmen zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. 1. vyd. Göttingen : V&R Unipress, 2014, 462 s. ISBN: 978-3-8471-0235-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Memoirs of Krupka Townsman Michel Stüeler (1629-1649) : Daily life in Bohemia during the Thirty Years' War
Rok vydání: 2014
Místo konání: Göttingen
Název zdroje: V&R Unipress
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Rozsáhlá paralelní německo-česká edice pamětí Michela Stüelera, měšťana z Krupky, z období třicetileté války. Autor ve svém díle zachycuje každodenní realitu městských obyvatel v období války, rekatolizace a hospodářského rozvratu. Edice je doprovozena úvodní studií, poznámkami a rejstříky.
Abstrakt EN: An extensive parallel German-Czech edition of Michel Stüeler's memoirs, the townsman of Krupka, from the period of the Thirty Years' War. In his book the author captures the everyday reality of civic population during the war, recatholicization, and economic disruption. The edition is accompanied by an introductory study, notes and indices.
Klíčová slova

Zpět

Patička