Přejít k obsahu


Jan Beck: 1588-1648: císařský generál, lucemburský guvernér a svobodný pán z Kokořínska

Citace:
KILIÁN, J. Jan Beck: 1588-1648: císařský generál, lucemburský guvernér a svobodný pán z Kokořínska. 1. vyd. České Budějovice : Veduta, 2014, 134 s. ISBN: 978-80-86829-92-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Jan Beck (1588-1648): The Imperial General, the Governor of Luxembourg,and the Nobleman of Kokorinsko
Rok vydání: 2014
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Veduta
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Osudy rodáka z lucemburského předměstí, původně jízdního posla tamější provinciální rady, jsou vzornou ukázkou možností kariéry jedince s nadstandardními vojenskými a úřednickými dovednostmi. Jan Beck se dokázal ve své zemi propracovat až do úřadu guvernéra, v armádě do generálských hodností, společensky se povznesl mezi svobodné pány a majetkově mezi zámožnou šlechtu – jednou z jeho držav bylo přitom i panství Vidim s hradem Kokořínem. Důležitou roli při jeho vzestupu sehrál pevný prohabsburský postoj ve valdštejnské kauze. Kniha nesleduje jen životní příběh Jana Becka, ale také jeho potomků, jejichž dějiny se uzavřely právě v českých zemích, na Kokořínsku.
Abstrakt EN: The fortunes of a native of Luxembourg suburbs, formerly a cavalry messenger of the local provincial council, represent a great example of the career opportunities of an individual with extraordinary military and clerical skills. Jan Beck was able to forge up to the governor's office in his land, and up to the rank of a general in the army. Socially he ascended into the group of free noblemen, and –as for the property –he ascended into wealthy nobility. One of his possessions was also the Vidim estate with Kokorin Castle. Hard pro-Habsburg stance played an important role in his rise in the Wallenstein case. The book does not only follow the life story of John Beck, it also speaks of his descendants, whose history ended in Czech lands in the region of Kokořínsko.
Klíčová slova

Zpět

Patička