Přejít k obsahu


Čelní přírubové ložisko - výpočet statické tuhosti a modálních charakteristik. Odvod tepla a posouzení limitních podmínek.

Citace:
MORÁVKA, Š., ŠTUDENT, J., ADLEROVÁ, J. Čelní přírubové ložisko - výpočet statické tuhosti a modálních charakteristik. Odvod tepla a posouzení limitních podmínek.. 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: Dr. Ing. Štefan Morávka , Ing. Josef Študent , Jiřina Adlerová
Abstrakt CZ: Podle konstrukčního návrhu byl vytvořen detailní MKP model sestavy čelního přírubového ložiska čítající 440.918 prvků. Model je nelineární, zahrnuje kontakty mezi stojanem a ložiskem a mezi ložiskem a hřídelem. Byla provedena statická deformační i napěťová analýza, stanovení statických tuhostí sestavy ve svislém i vodorovném směru při svislém i vodorovném zatížení. Byl oceněn vliv předpětí spojovacích šroubů horní a dolní části domku ložiska. Dále byla vyřešena modální analýza sestavy, byly vypočítány vlastní tvary kmitů a jim odpovídající vlastní frekvence, které jsou důležitou informací pro posouzení ložiskové sestavy z hlediska dynamických vlastností. Dále pak byl proveden teplotní výpočet finálního návrhu sestavy přírubového čelního ložiska. Byl vytvořen model pro výpočet ustáleného rozložení teplot při přirozeném odvodu tepla (t.j. bez oběhového chlazení). Následně byly vyčísleny také posuvy a napětí vyvolané tímto teplotním polem.
Klíčová slova

Zpět

Patička