Přejít k obsahu


Vývoj metody plynové chromatografie pro stanovení methanolu a ethanolu v destilátech

Citace:
HRDLIČKA, J., HODEK, O. Vývoj metody plynové chromatografie pro stanovení methanolu a ethanolu v destilátech. In Sborník plných textů přednášek a prezentací XXI. konference Technologie a hodnocení výrobků nápojového průmyslu. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2014. s. 30-45. ISBN: 978-80-7080-896-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vysoká škola chemicko-technologická
Autoři: Ing. Jan Hrdlička Ph.D. , Ondřej Hodek
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje vývoj metody pro stanovení methanolu a ethanolu v destilátech s pomocí plynové chromatografie na přístroji DANI Master.
Klíčová slova

Zpět

Patička