Přejít k obsahu


Metody detekce oscilací a nelinearit. Přehled.

Citace:
ŠKARDA, R., ČECH, M., KUČERA, V., DĚKANOVSKÝ, P., DUBEC, J. Metody detekce oscilací a nelinearit. Přehled.. ZAT a.s., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Oscillation and nonlinearities detection
Rok vydání: 2014
Název zdroje: ZAT a.s.
Autoři: Ing. Radek Škarda , Ing. Martin Čech Ph.D. , Vladimír Kučera , Pavel Děkanovský , Jan Dubec
Abstrakt CZ: Oscilace jsou jednou z nejčastějších příčin špatné kvality řízení. Existuje proto mnoho algoritmů umožňující jejich detekci. Příčin oscilací může být několik - příliš agresivně nastavený regulátor, externí poruchy nebo nelinearity (tření - nejčastěji opotřebený regulační ventil). Pro člověka je rozpoznání oscilací v signálu triviální problém, ale jejich spolehlivá automatická detekce může být značně problematická obzvlášť v případě, že je signál zatížen šumem.
Abstrakt EN: Oscillations are one of the most common causes of poor control quality. There aremany algorithms for their detection. The causes can be several - too aggressive controller, external disturbances or nonlinearities (friction - mostly from worn control valve). For human, the oscillation detection is a trivial problem, but their reliable automatic detection can be very problematic particularly if the signal is affected by noise.
Klíčová slova

Zpět

Patička