Přejít k obsahu


Manuál exportéra: Jak analyzovat zahraniční trhy

Citace:
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Manuál exportéra: Jak analyzovat zahraniční trhy. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš čeněk, s.r.o., 2014, 167 s. ISBN: 978-80-7380-539-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Manual of exporter: How to Analyse the Foreign Markets
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš čeněk, s.r.o.
Autoři: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D.
Abstrakt CZ: Analytická pubikace nabízí široce aplikovatelný rámec umožňující vybudovat tržní zpravodajství. Kniha ukazuje, jan analyzovat vnější prostředí firmy, které působí na všechny účastníky trhu. Záměrem publikace je nabídnout odborného průvodce analýzou zahraničního trhu a vytvořit algoritmus aplikovatelný jakýmkoli aktérem při expanzi na zahraniční trh.
Abstrakt EN: The objective of this book is to demonstrate that market intelligence can bring significant benefits to all businesses, whatever their activities or objectives, and show how to do the market intelligence. The book also contains examples of market intelligence. The book also contains examples of market intelligence studies and recommendations how to do in on its own.
Klíčová slova

Zpět

Patička