Přejít k obsahu


Monistický systém vnitřní struktury akciové společnosti

Citace:
DVOŘÁK, T. Monistický systém vnitřní struktury akciové společnosti. In Corporate governance. Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 33-46. ISBN: 978-80-7478-654-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: One tier system internal structure of the joint stock company
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento referát pojednává o výkladově dosti složité a dosud velmi málo známé problematice právní úpravy monistické akciové společnosti podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Tato nová zákonná úprava sice nepředstavuje v kontextu právního řádu České republiky úplné novum, přesto se však jedná o dosti významnou změnu paradigmat oproti dosavadní úpravě.
Abstrakt EN: This paper discusses the interpretation rather complex and still very little known issue legislation monistic joint stock company under the Act No. 90/2012 Coll., on business companies and cooperatives (Act of Business Corporations), which came into effect on 1 January 2014. This new statutory regulation although not in the context of the law of the Czech Republic, the brand new, but nevertheless this is a enough significant paradigm revision compared to the current legislation.
Klíčová slova

Zpět

Patička