Přejít k obsahu


Bilingvismus a interference - slovanské jazyky

Citace:
SVOBODOVÁ, J. Bilingvismus a interference - slovanské jazyky. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014, 98 s. ISBN: 978-80-261-0447-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Interference and bilingualism - Slavic languages
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Jiřina Svobodová CSc. ,
Abstrakt CZ: Sborník ze studentské vědecké konference obsahuje devět statí. Příspěvky se zabývají interferencí a bilingvismem v oblasti cizojazyčné výuky, výchovy, reklamy. Analyzují se případy interference (čeština, ruština, angličtina, francouzština) a uvádí se příklady jak předcházet interferenci a eliminovat časté chyby.
Abstrakt EN: Proceedings of student scientific conference contains nine essays. Chapters deal with interference and bilingualism in foreign language teaching, education, advertising. Analyzed cases of interference (Czech, Russian, English, French) and gives examples of how to prevent interference and eliminate common mistakes.
Klíčová slova

Zpět

Patička