Přejít k obsahu


Asynchronní generátor bez čidla otáček

Citace:
ZEMAN, K. Asynchronní generátor bez čidla otáček. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Asynchronous generator without speed sensor
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Karel Zeman CSc. , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá asynchronním generátorem s dieselovým pohonem. Výstup generátoru je připojen na napěťový střídač (v usměrňovačovém režimu). Úkolem generátoru je udržovat konstantní napětí kondenzátoru střídače při proměnných otáčkách dieselu a při proměnné zátěži. Problematickým režimem generátoru je režim START. V tomto režimu je nutno z předem nabitého kondenzátoru střídače odebrat energii na vybuzení magnetického toku stroje tak, aby nedošlo k vybití kondenzátoru. Zpráva se zaměřuje na problematiku řídících algoritmů střídače, které nemusí spolupracovat s čidlem otáček.
Abstrakt EN: The report deals with asynchronous generator with diesel engines. Generator output is connected to the voltage source inverter. The task is to maintain the constant capacitor voltage of the inverter with variable diesel speed and variable load. The report focuses on the inverter control algorithms which do not need to cooperate with speed encoder.
Klíčová slova

Zpět

Patička