Přejít k obsahu


Automatizace metody měření emisivity povlaků za vysokých teplot (laserový ohřev, povrchová teplota povlaků měřena termovizní kamerou v kombinaci s referenčním povlakem)

Citace:
HONNEROVÁ, P., MERTL, J., KOHLSCHÜTTER, T. Automatizace metody měření emisivity povlaků za vysokých teplot (laserový ohřev, povrchová teplota povlaků měřena termovizní kamerou v kombinaci s referenčním povlakem). 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Petra Honnerová Ph.D. , Ing. Jiří Mertl Ph.D. , Ing. Tomáš Kohlschütter
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá plnou automatizací vysokoteplotní FTIR metody měření normálové spektrální emisivity povlaků s využitím kalibrace FTIR spektrometru. Vzorek je ohříván laserem na zvolenou regulovanou teplotu, povrchová teplota je měřena termovizní kamerou v kombinaci s referenčním povlakem aplikovaným na polovinu plochy analyzovaného povrchu. Uveden je stručný popis měřicí aparatury, postup kalibrační procedury a výpočtu emisivity. Podrobně jsou popsány dílčí části automatizace celého procesu měření emisivity.
Klíčová slova

Zpět

Patička