Přejít k obsahu


Model bistabilní rovinné struktury

Citace:
HECZKO, J., DIMITROVOVÁ, Z. Model bistabilní rovinné struktury. In Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 8-13. ISBN: 978-80-261-0445-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Model of a bistable planar structure
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Heczko , Ing. Mgr. Zuzana Dimitrovová Ph.D.
Abstrakt CZ: Při pasivním tlumení vibrací se s úspěchem používají prvky vykazující zápornou tuhost. Způsob realizace takových prvků je použití bistabilních struktur. Tento příspěvek navazuje na dřívější práci autorů, ve které byla představena rovinná bistabilní struktura vyrobená z polyetylenové pěny, experimenty na ní při kvazistatickém zatěžování a její konečněprvkové modely. Zde je představen konečněprvkový model této struktury zohledňující anizotropii použitého materiálu a nepřesnost geometrie vzorku.
Abstrakt EN: Elements that exhibit negative stiffness are used successfully in passive vibrations damping. The way of implementation of such elements is the use of bistable structures. This contribution follows earlier works of the authors, in which a planar bistable structure made of polyethylene foam has been introduced as well as experiments in quasistatic loading and its finite element models. A finite element model of this structure is presented here that accounts for anisotropy of the material used and inacuraccy in geometry of the structure.
Klíčová slova

Zpět

Patička