Přejít k obsahu


odML templates generator from relational database

Citace:
JEŽEK, P., KRAUZ, J. odML templates generator from relational database. 2014.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: odML templates generator from relational database
Rok vydání: 2014
Název zdroje: ZČU v Plzni, FAV, KIV
Autoři: Ing. Petr Ježek Ph.D. , Ing. Jakub Krauz
Abstrakt CZ: Systémy pro správu dat obvykle obsahují databázi a uživatelské rozhraní, které umožňuje přístup k uloženým datům. Častým nedostatkem těchto uživatelských rozhraní je jejich silná závislost na struktuře databáze. Uživatelská rozhraní jsou určena pro konkrétní systém a nemůžou být snadno znovu použity pro jiný. Tento nástroj je schopen generovat platformě nezávislé odML šablony pro libovolnou relační databázi. Tyto šablony popisující databázovou strukturu lze využít pro tvorbu grafického rozhraní klientské aplikace.
Abstrakt EN: Data management systems typically include database and user interface, which allows access to stored data. Common shortcoming of these user interfaces is their strong dependence on the structure of the database. User interfaces are designed for specific system and can not be easily reused for another. This tool is able to generate platform-independent odML template for any relational database. These templates describing database structure can be used for creation of the graphical interface of the client application.
Klíčová slova

Zpět

Patička