Přejít k obsahu


Control system of conveyor line

Citace:
BALDA, P., SEVERA, O., PIŠL, R., ŠTĚTINA, M. Control system of conveyor line. 2014.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Control system of conveyor line
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni; INCAS Group
Autoři: Ing. Pavel Balda Ph.D. , Ing. Ondřej Severa , Ing. Roman Pišl , Ing. Milan Štětina ,
Abstrakt CZ: Tento řídicí systém byl vyvinut pro mini-pilotní aplikaci ve firmě INCAS v rámci projektu eScop (Embedded systems Service-based Control for Open manufacturing and Process automation) patřícího do evropského programu Artemis. Mini-pilotní aplikace se skládá ze šesti technologických modulů (zásobníků, rozhodovacích modulů, modulu pro kompletaci objednávky, apod.), které jsou řízeny šesti řídicími jednotkami (RTU) propojenými přes síť Ethernet. Původně byly jednotlivé řídicí jednotky založeny na jednodeskových počítačích ALIX se vzdálenými vstupy a výstupy firmy B&R. Řídicí systém byl vyvinut na základě řídicího systému REX, který byl doplněn o rozhraní webových služeb založených na technologii REST. Toto rozhraní bylo vyvinuto v rámci projektu eScop. V další etapě projektu se předpokládá nahrazení těchto RTU větším počtem RTU na bázi vestavného mikropočítače Raspberry Pi.
Abstrakt EN: This control system has been developed for INCAS mini-pilot application in the eScop (Embedded systems Service-based Control for Open manufacturing and Process automation) EU Artemis project. The mini-pilot application consists of 6 technological modules (buffers, decision making modules, picking station, etc.) which are controlled by 6 embedded RTUs (Remote terminal units) interconnected via Ethernet. Originally, RTUs were based on ALIX single board computers and remote I/O modules by B&R. The control system was developed using the REX control system equipped with the REST web service interface which was designed and developed in the eScop project. It is expected that these RTUs will be substituted with higher count of RTUs based on embedded microcomputer Raspberry Pi.
Klíčová slova

Zpět

Patička