Přejít k obsahu


Odešel plzeňský historik dělnického hnutí a protifašistického odboje : za Vojtěchem Laštovkou (1924 Černice - 2011 Štěnovice)

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Odešel plzeňský historik dělnického hnutí a protifašistického odboje : za Vojtěchem Laštovkou (1924 Černice - 2011 Štěnovice). Minulostí západočeského kraje, 2012, roč. 47, č. 2012, s. 279-282. ISSN: 0544-3830
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Pilsner historian of the labor movement and the anti-fascist resistance. For Vojtech Laštovka (1924 Černice - 2011 Štěnovice)
Rok vydání: 2012
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek je nekrologem s komentovanou odbornou bibliografií autora, představuje Laštovku jako významnou osobnost regionální historie jak v publikační, tak organizátorské a pedagogické činnosti. Zabývá se také speciálními metodami odborné práce tohoto historika i jeho z dnešního pohledu kontroverzním ideologickým přístupem k minulosti, zdůrazňuje význam Laštovky coby sběratele dobových dokumentů.
Abstrakt EN: The article is an obituary with expert commented bibliography of the author, presents Lašťovka as a prominent figure in the history of both regional publications, and organizational and pedagogical activities. It also deals with special methods of professional work of the historian and his retrospect controversial ideological approach to the past, stresses the importance Laštovka as collectors of contemporary documents.
Klíčová slova

Zpět

Patička