Přejít k obsahu


Osobnosti plzeňského vysokého školství. Díl 2

Citace:
MORÁVKOVÁ, N., ŘEHÁČEK, K. Osobnosti plzeňského vysokého školství. Díl 2. 1. vyd. Praha : viaCentrum, 2014, 265 s. ISBN: 978-80-87646-04-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Personalities of Pilsner Higher Education, part 2nd
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: viaCentrum
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D. , PhDr. Karel Řeháček
Abstrakt CZ: Další pokračování výrazných monografie o osobnostech plzeňského vysokého školství, tentokrát z pera N. Morávkové a K. Řeháčka. Biogramy vybraných osobností jsou doplněny základními bibliografie, zastoupeny jsou všechny fakulty Západočeské univerzity, jedním z klíčů výběru byla i skutečnost, že zpracovány budou jen nežijící osobnosti. Monografie byla podpořena ve fázi výzkumu grantem Studentské grantové soutěže v roce 2013.
Abstrakt EN: Continuation of significant monographs on personalities pilsner higher education, this time from the pen Morávková N. and K. Rehacek. Biographies of selected personalities are complemented by basic bibliography, are all represented University of West Bohemia, one of the keys of choice was the fact that it will only be processed deceased celebrities. The monograph was supported by a grant from the research phase Student Grant Competition in 2013.
Klíčová slova

Zpět

Patička