Přejít k obsahu


Řezné materiály pro vystružovací nástroje

Citace:
ŘEHOŘ, J., FULEMOVÁ, J., KOUŘIL, K., ŠMEJKAL, M. Řezné materiály pro vystružovací nástroje. In Strojírenská technologie – Plzeň 2015: Sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 227-234. ISBN: 978-80-261-0304-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cutting materials for reamers
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Karel Kouřil Ph.D. , Ing. Martin Šmejkal
Abstrakt CZ: V současné době jsou stále častěji využívány progresivnější řezné materiály pro výrobu vystružovacích nástrojů. Právě volba vhodného řezného materiálu je jeden z mnoha ovlivňujících faktorů, který má vliv na produktivitu a výsledné kvalitativní parametry stružené díry. Dle povahy, vlastností a vhodnoti použití je možné nástrojové ma-terály rozdělit do šesti základních skupin, přičemž pro výrobu výstružníků není prozatím vhodná pouze řezná keramika. Výstružníky jsou pak vyráběny ve formě monolitních nástrojů anebo nástrojů s pájenými břitovými destičkami. Článek se věnuje charakteristice, volbě a příkladům použití řezných materiálů, které se používají pro již zmiňované vystružníky.
Abstrakt EN: Currently there are increasingly used progressive cutting materials for production of reamers. The right choice of suitable cutting material is one of many influencing factors, which can influence productivity and quality of a reamed hole. Depending on nature, characteristic and suitability of usage it is possible to classify cutting materials into six basic groups. Ceramic cutting material is not suitable for producing reamers. Reamers can be produced as solid tools or tools with soldered inserts. This article deals with characteristic, choice and examples of cutting material, which are usually used for above mentioned reamers.
Klíčová slova

Zpět

Patička