Přejít k obsahu


Vystružování velmi přesných děr u hydrostatických komponent

Citace:
ŘEHOŘ, J., FULEMOVÁ, J., RUT, D., TŘÍSKOVÁ, V., KOUŘIL, K. Vystružování velmi přesných děr u hydrostatických komponent. In Strojírenská technologie – Plzeň 2015 Sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 235-241. ISBN: 978-80-261-0304-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reaming of very precise holes in hydrostatic component
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Ing. Jaroslava Fulemová , Bc. Daniel Rut , Bc. Veronika Třísková , Ing. Karel Kouřil Ph.D.
Abstrakt CZ: Dopravní a manipulační technika je jedním z hnacích motorů v oblasti strojírenské výroby. Mezi nejdůležitější komponenty patří hydrostatické mechanismy, jež jsou tvořeny hydromotory, čerpadly, rozvaděči, apod. Nedílnou součástí hydromotoru je servoventil, který mikropohybem pístku řídí průtok média. Servoventil je odlitek, obvyk-le z tvárné litiny, který je nutné ještě dále obrábět. Funkčnost hydrostatických obvodů je výrazně ovlivněna přes-nými pohyby pístů. Z tohoto důvodu je nutné zajistit dostatečnou přesnost rozměru, kvalitu opracování a také geometrický tvar děr. Tento článek popisuje problematiku vystružování děr u hydraulických komponent výstruž-níky ze slinutého karbidu a cermetu.
Abstrakt EN: Transport and manipulating technology is one of driving forces in the field of mechanical engineering. Hydrostatic gears are ranked among very important components. A part of a hydraulic motor is a servo valve. The servo valve drives media flow by micro-movement of a piston. The servo valve is a cast, usually made from modular cast iron, which is necessary to machine. Function of the hydrostatic gear is expressively influenced by very precise movements of pistons. That is why there is necessary to ensure dimensional accuracy and quality of machined surface. This article deals with issue of reaming holes by cermet and sintered carbide reamers.
Klíčová slova

Zpět

Patička