Přejít k obsahu


Kooperativní a projetková výuka v učitelství výchovy ke zdraví

Citace:
ŠAFRÁNKOVÁ, D., PODROUŽEK, L. Kooperativní a projetková výuka v učitelství výchovy ke zdraví. In Sborník ze 4. mezinárodní konference Výchova ke zdraví a aktivní životní styl. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. s. 72-77. ISBN: 978-80-7394-479-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Cooperative and Project Learning in Teaching Health Education
Rok vydání: 2013
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeská univerzita
Autoři: PhDr. Dagmar Šafránková Ph.D. , Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V příspěvku je analyzováno pojetí zdraví a možnosti kooperativní a projektové výuky ve výchově ke zdraví. Dále je představena výuka výchovy ke zdraví v pregraduální přípravě studentů učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy na ZČU v Plzni. V závěru jsou diskutovány možnosti kooperativní a projektové výuky ve výchově ke zdraví.
Abstrakt EN: The paper analyzed the concept of health and the possibility of cooperative and project learning in health education. Then is teaching health education in pre-flow of the process of teaching health education for primary school at the UWB in Pilsen. The conclusion discusses the possibility of cooperative and project learning in health education.
Klíčová slova

Zpět

Patička