Přejít k obsahu


Purismus v učebnicích českého jazyka ve 20.–70. letech 20. století

Citace:
CHÝLOVÁ, H. Purismus v učebnicích českého jazyka ve 20.–70. letech 20. století. Český jazyk a literatura, 2014, roč. 64, č. 4, s. 169-176. ISSN: 0009-0786
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Purism in Czech language textbooks Between the 1920s and the 1970s
Rok vydání: 2014
Autoři: PaedDr. Helena Chýlová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá projevy jazykového purismu v učebnicích českého jazyka v letech 1920–1970. Autorka poukazuje na fakt, že formování novodobého českého spisovného jazyka je spojeno s puristickými postoji a názory, které pronikají do dobových učebních textů. Klasifikuje jednotlivé jevy označované jako puristické a přináší doklady z jednotlivých učebnic.
Abstrakt EN: The main purpose of the article is to ilustrate of language purism in Czech language textbooks as basic education means in language education. The development of literary Czech language is inseparably connected with purism; however, there is explicit or latent evidence of purism present in the analysed textbooks on a small scale in first half of the 20th century. Against the backdrop of globalisation, purist tendencies of Czech language speakers have started to reapper.
Klíčová slova

Zpět

Patička