Přejít k obsahu


Jaroslav Fiala : kritický pohled na vydané dílo plzeňského pedagoga, vědce a hudebního publicisty

Citace:
FEIFERLÍKOVÁ, R., MANDYSOVÁ, D. Jaroslav Fiala : kritický pohled na vydané dílo plzeňského pedagoga, vědce a hudebního publicisty. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014, 140 s. ISBN: 978-80-261-0442-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Jaroslav Fiala : A critical look at the published work pilsner educator, scholar and music journalist
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková Ph.D. , Doc. PaedDr. Daniela Mandysová
Abstrakt CZ: Odborná kniha přináší ucelený pohled na publikační aktivity hudebního pedagoga, vědce, publicisty a hudebního kritika Jaroslava Fialy, který v roce 2014 oslavil významné životní jubileum (85). Na začátku knihy autorky seznamují čtenáře s životními cestami J. Fialy a dosaženým vzděláním, které směřovalo k povolání učitele. Jeho pedagogické působení na Karlovarsku a později v Plzni se vždy prolínalo s hudebně historickým bádáním zaměřeným k regionální hudební historii. Ve své vědecké a publicistické činnosti se zcela soustředil na hudební dějiny západočeského regionu – hudební dění v západočeských lázních, odborné hudební školství a tradice výroby hudebních nástrojů v českém pohraničí. K těmto tématům zpracoval a vydal desítky studií, které publikoval ve sbornících nebo v časopisech Hudební nástroje, Hudební věda, Estetická výchova a Národopisná revue.
Abstrakt EN: This monograph gives a comprehensive view of the publishing activities of the music teacher, scientist, journalist and music critic Jaroslav Fiala, who in 2014 celebrated important anniversary (85). At the beginning of the book the authors acquaint readers with the J. Fiala´s life paths and educational attainment, which was directed to the teaching profession. His pedagogical activities at the Karlovy Vary region and later in Pilsen are always intermingled with musical and historical research focused on regional music history. In his research and publishing activities he concentrated on the West Bohemian region musical history – on musical events at the West Bohemian spas, professional music education and traditions production of musical instruments in the Czech borderland. He compiled and published dozens of studies on these topics in journals, for example Musical instruments, Musicology, Aesthetic Education and Ethnographic revue.
Klíčová slova

Zpět

Patička