Přejít k obsahu


Návrh metodiky pro posouzení pevnosti oběžného kola Francisovy turbíny

Citace:
ADÁMEK, V. Návrh metodiky pro posouzení pevnosti oběžného kola Francisovy turbíny. Mavel a.s., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design methodology for assessing the strength of the Francis turbine runner
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Mavel a.s.
Autoři: Ing. Vítězslav Adámek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V této výzkumné zprávě je pro zadavatele firmu Mavel a.s. navržena metodika posouzení pevnosti oběžného kola Francisovy turbíny. Na základě uvedeného postupu je provedena analýza napjatosti pro stávající a modifikovanou geometrii oběžného kola při různých zatěžujících provozních stavech. Získané výsledky budou použity pro návrh oběžného kola pro různé spády.
Abstrakt EN: In this research report, the methodology for assessing the strength of the Francis turbine runner is proposed for the contracting company Mavel a.s. Based on this procedure, the stress analysis for existing and modified runner geometry and for different operating conditions is performed. The results will be used for new design of Francis turbine runner.
Klíčová slova

Zpět

Patička