Přejít k obsahu


Analýza stávajících systémů pro tvorbu komponentových modelů a jejich RT simulaci

Citace:
REITINGER, J., ČECH, M. Analýza stávajících systémů pro tvorbu komponentových modelů a jejich RT simulaci. ZAT a.s., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of common component model development and RT simulation tools
Rok vydání: 2014
Název zdroje: ZAT a.s.
Autoři: Ing. Jan Reitinger , Ing. Martin Čech Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Návrh na základě modelu (Model Based Design-MBD) je nová revoluční technika návrhu složitých systémů. Původně se tato technika omezovala na návrh řídicích systémů strojů a procesů, kde strategie řízení byla tradičně navrhována na základě znalosti matematického modelu reálného systému. V současné době se však metoda MBD používá prakticky ve všech inženýrských oblastech, protože podstatným způsobem zrychluje, zkvalitňuje a zlevňuje vývoj inovativních výrobků. Např. v automobilovém průmyslu MBD zvyšuje efektivitu vývoje řídicích HW a SW o desítky procent. Hlavní důvod pro toto tvrzení plyne ze skutečnosti, že metoda MBD podstatným způsobem redukuje drahé a časově náročné experimentování s reálnými systémy a nahrazuje ho experimentováním s virtuálními modely. Navíc MBD zvyšuje znovupoužitelnost vyvíjených HW a SW komponent a usnadňuje následné inovace.
Abstrakt EN: Model Based Design (MBD) is a new revolutionary technique for development of non-trivial systems. Originally, this technique is limited to the design of control systems for machines and processes where control strategy have traditionally been designed based on the knowledge of the mathematical model of the real system. At present MBD method used in practically all fields of engineering, because significantly accelerates and improves cheaper development of innovative products. E.g. in the automotive industry MBD increased development efficiency control HW and SW by tens of percent. The main reason for this assertion arises from the fact that the method significantly reduces MBD expensive and time consuming experimentation with real systems and replaces it by experimenting with virtual models. In addition MBD increases reusability developed HW and SW components and facilitates subsequent innovation.
Klíčová slova

Zpět

Patička