Přejít k obsahu


Software for modeling of transport processes

Citace:
KOSEK, J., KOČÍ, P. Software for modeling of transport processes. 2014.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Software for modeling of transport processes
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Dr. Ing. Juraj Kosek , Ing. Petr Kočí Ph.D.
Abstrakt CZ: Podprogramy pro modelování transportních procesů v materiálech mají velmi složitou strukturu a jsou velmi specifické pro jednotlivé materiály kvůli různým typům přenosu jak tepla, tak hmoty uvnitř těchto materiálů. Vyvinutý software byl využit při modelování transportu jak energie tak hmoty.
Abstrakt EN: Subprograms for modeling of transport processes in materials are very complex and highly specific for each material because of the different type of heat and mass transfer inside such materials. Developed software was used for modelling of both heat and mass.
Klíčová slova

Zpět

Patička