Přejít k obsahu


Dobrý sluha, špatný pán

Citace:
CHÝLOVÁ, H. Dobrý sluha, špatný pán. Český jazyk a literatura, 2014, roč. 65, č. 2, s. 81-83. ISSN: 0009-0786
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A Good Servant but a Bad Master
Rok vydání: 2014
Autoři: PaedDr. Helena Chýlová Ph.D.
Abstrakt CZ: Autorka v článku představuje interaktivní učebnici jako jeden ze současných výukových trendů, prezentuje interaktivní učebnici a její možnosti ve výuce českého jazyka. Vymezuje pojem interaktivní učebnice a interaktivní výuka, upozorňuje na možné didaktické inovace v práci s daným typem učebnice.
Abstrakt EN: The autor introduces several ways of using interactive textbooks in Czech language lessons. Interactive textbooks are accepted as a modern instrument that helps to improve quality and enhance the attractivesness of native language education and are presented as one of trends in current education. Work with such textbook requires a creative teacher.
Klíčová slova

Zpět

Patička