Přejít k obsahu


K otázkám bilingvismu a interference v ruštině

Citace:
SVOBODOVÁ, J. K otázkám bilingvismu a interference v ruštině. In Bilingvismus a interference - slovanské jazyky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 88-93. ISBN: 978-80-261-0447-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The issues of bilingualism and interference in Russian
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Jiřina Svobodová CSc.
Abstrakt CZ: V článku jsou vysvětleny pojmy bilingvismus a interference v ruském a českém jazyce. Autor uvádí základní bibliografické zdroje. Zdůrazněna je prevence interference na všech jazykových úrovních.
Abstrakt EN: In the article are explained the theme of bilingvismus and interference in Russian and Czech language. The author states basic bibliographic resources. We emphasize the prevention of interference at all levels of language.
Klíčová slova

Zpět

Patička