Přejít k obsahu


Numerická simulace a analýza proudového pole 927

Citace:
KŇOUREK, J., LÁVIČKA, D., MATAS, R., SEDLÁČEK, J. Numerická simulace a analýza proudového pole 927. ZVVZ-Even Engineering, a.s., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical simulation and analysis of the flow field 927
Rok vydání: 2014
Název zdroje: ZVVZ-Even Engineering, a.s.
Autoři: Ing. Jindřich Kňourek Ph.D. , Ing. David Lávička Ph.D. , Ing. Richard Matas Ph.D. , Ing. Jan Sedláček Ph.D.
Abstrakt CZ: Náplní zakázky je analýza nestacionárního vícefázového proudění v části potrubního systému odsiřovací technologie včetně analýzy výsledků a proudových polí. Výsledkem jsou návrhy na modifikace geometrie potrubí a dalších prvků za účelem eliminace nežádoucích jevů v systému.
Abstrakt EN: The work deals with the preparation and running the numerical simulation of the unsteady multiphase flow in the part of the pipe system of the desuphicitaion technology. The work includes also the analysis of flow fields. The proposals to the geometry modifications are presented in order to eliminate unwanted flow phenomena.
Klíčová slova

Zpět

Patička